تماس با ما

تهران، جاده خاوران، کیلومتر 23
تلفن: 6-36849395
فکس: 36849395

تهران، خیابان لواسانی، شماره 179، ساختمان تکنوآجر
کدپستی: 1936647713
تلفن: 9-22745785
فکس: 22713666

تهران، بلوار کشاورز، شماره 210، ساختمان تکنوآجر
کدپستی: 1417763614
تلفن: 88958160
فکس: 88958161

Email: info@technoajor.com

Instagram: @technoajor