مدرسه سازی

پیشرفت و بهبود سطح فرهنگی از طریق تحصیل و کسب علم و دانش، جزء عقاید اصلی مدیریت شرکت تکنوآجر می‌باشد. از این رو این شرکت، اقدام به احداث چندین مدرسه و اهدای آنها نموده است.

مدرسه احمد قبائیان – شهرستان کرمانشاه
مدرسه‌ی دخترانه‌ی احمد قبائیان در مقاطع ابتدایی و متوسطه با ۲۳ کلاس در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسید.

مدرسه کریم قبائیان – بخش ماهیدشت شهرستان
مدرسه‌ی دخترانه‌ کریم قبائیان در مقطع متوسطه  با ۴ کلاس در سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید.

مدرسه آناهیتا قبائیان – شهرستان کرمانشاه
مدرسه‌ی دخترانه‌ی آناهیتا قبائیان در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی با ۹ کلاس در سال ۱۳۷۵ به بهره‌برداری رسید.

مدرسه آتوسا قبائیان – شهرستان کرمانشاه
مدرسه‌ی پسرانه‌ی آتوسا قبائیان در مقطع ابتدایی با ۷ کلاس در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسید.

مدرسه بیتا قبائیان – فرون‌آباد شهرستان پاکدشت
مدرسه‌ی دخترانه‌ی بیتا قبائیان در مقطع متوسطه با ۱۴ کلاس در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسید.