سایر پروژه‌ها:

 • کارخانه شکلات فرمند اتوبان قزوین
 • کارخانه چای دبش-اشتهارد
 • شرکت صفا شهرک صنفی کاوه
 • شرکت مای بیبی شهرک کاوه
 • شرکت بهمن موتور جاده کرج
 • شرکت کروز جاده کرج
 • شرکت گیل صلب شهرک شمس آباد
 • شرکت پیشگامان البرز ۶۰ متری شورآباد
 • شرکت سازوکاو شهرک دهک
 • شرکت بتن سازواره اتوبان شهید آوینی
 • شرکت دید و سازه خاورشهر
 • شرکت گلنوش سیمین دشت
 • شرکت نقش هنر چوب شار شهرک نظرآباد
 • شهرک صنعتی قرچک
 • شهرک صنعتی نصیرآباد
 • شهرک صنعتی صفادشت
 • شهرک صنعتی شهید قاسم سلیمانی
 • شهرک صنعتی علی آباد
 • شهرک صنعتی عباس آباد
 • شهرک صنعتی ایوانکی
 • شهرک صنعتی خوارزمی
 • شهرک صنعتی گرمسار
 • شهرک صنعتی شمس آباد
 • شهرک صنعتی چرمشهر
 • شهرک صنعتی کاوه
 • شهرک صنعتی الوند
 • شهرک صنعتی خرمدشت
 • شهرک صنعتی فیروزکوه
 • شهرک صنعتی ماهدشت
 •  شهرک صنعتی هشتگرد
 • شهرک صنعتی بویین زهرا
 • شهرک صنعتی پرندک
 • شهرک صنعتی قلعه حسن خان
 • شهرک صنعتی سیمین دشت
 • شهرک صنعتی زواره‌ای