کارخانه آسان‌پک

موقعیت:

قزوین کیلومتر 25

کاربری:

کارخانه

سال احداث:

1386

نوع آجر استفاده شده: